HORARIO OUTUBRO-MAIO

O vindeiro martes 1 de outubro, escomezará a xornada completa ,  polo tanto a hora de entrada será ás 9:30 e a de saída ás 17:30. Mantense por tanto o horario do curso anterior, xa que os resultados da enquisa non foron favorables ao cambio de horario.

Os usuarios do transporte escolar deberán estar nas paradas 30 min máis tarde.