Oferta Educativa

EDUCACIÓN INFANTIL:

A etapa de Ed. Infantil ( 2º ciclo ) comprende aos alumnos de idades comprendidas entre os 3 e os 6 anos distribuidos nos seguintes cursos:

 • 4º EI
 • 5º EI
 • 6º EI

O horario desta etapa é o seguinte:

MAÑÁNS: 9:30-13:00

TARDES: 15:00-16:40

ACT. EXT.: 16:40-17:30

Durante unha sesión semanal o auxiliar de conversa acompañará á profesora da área de lingua estranxeira.

EDUCACIÓN PRIMARIA:

A etapa de Ed. Infantil ( 2º ciclo ) comprende aos alumnos de idades comprendidas entre os 6 e os 12 anos distribuidos nos seguintes cursos:

 • 1º EP
 • 2º EP
 • 3º EP
 • 4º EP
 • 5º EP
 • 6º EP

O horario desta etapa é o seguinte:

MAÑÁNS: 9:30-13:00

TARDES: 15:00-16:40

ACT. EXT.: 16:40-17:30

Nesta etapa o auxiliar de conversa estará co profesor titular en dúas sesións semanais, nas seguintes áreas: Natural Science e lingua estranxeira ( Inglés ).

As asignaturas de CC Natureza e CC Sociais son impartidas en inglés, por ser este un centro plurilíngüe.

EDUCACIÓN SECUNDARIA:

Esta etapa comprende aos alumnos de idades entre os 12 e os 16 anos. Finalizando así a escolarización obrigatoria. A distribución dos cursos é a seguinte:

 • 1º ESO
 • 2º ESO
 • 3º ESO
 • 4º ESO

O horario desta etapa é o seguinte:

MAÑÁNS: 9:30-13:00

TARDES: 15:00-16:40/17:30

ACT. EXT.: 16:40-17:30

Nesta etapa o auxiliar de conversa estará co profesor titular nunha sesión semanal na áreas de  lingua estranxeira ( Inglés ) e noutra sesión semanal con pequenos grupos de conversa.

 

AUXILIAR DE CONVERSA

Dende o curso 2014-15, o centro dispón dos servizos da figura do auxiliar de conversa para apoiar aos profesores de lingua estranxeira na aula, así coma para axudar aos alumnos na mellora da pronunciación na lingua inglesa.