Calendario Escolar

CALENDARIO ESCOLAR 2020-2021

A programación de conmemoracións, campañas e vacacións para o curso 2020-21, organízase por trimestres da seguinte maneira:

1º TRIMESTRE
– Inicio curso escolar Infantil-Primaria: 10 setembro
ESO: 16 setembro
– Celebración San Vicente de Paúl: 25, 28 de setembro.
– DOMUND: 18 de outubro
– Día do ensino ( non lectivo ): 7 de decembro  2020
– Día Internacional contra a Violencia de Xénero: 25 de  novembro
– Medalla Milagrosa, Sta Catalina : 27, 28 novembro
– Constitución e Estatuto da Autonomía: 30 de novembro ao 7 de decembro
– Inmaculada : 8 de decembro.
– Declaración univ. Dereitos Humanos: 20 de decembro
– Celebración Nadal coas Familias: 20 decembro
– Vacacións de Nadal: do 23 de decembro 2020 ata o 7 de xaneiro de 2021 (ambos inclusive).

2º TRIMESTRE
– Vacacións entroido : 15, 16 e 17 de  febreiro.
– Semana Unidade dos Cristiáns: 18 ao 25 de xaneiro
–  Día Escolar da non Violencia e da Paz : 30 xaneiro
– Campañas loita contra a fame: 11 ao 17 de febreiro
– Día Internacional da Muller: 8 de marzo
– Semana Prensa: 8 ao 12 de marzo
– Semana vocación-misión:11-15 marzo

– A Anunciación: 25 de marzo

3º TRIMESTRE
– Vacacións de Semana Santa: Do 27 de marzo ata o 5 de abril de 2021 ( ambos inclusive).

– Celebración da Pascua : 13  ao 16 de abril
– Día Mundial da Saúde: 7 de abril

– Semana do libro: Do 19 ao 23 de abril

– Día de Europa, Sta Luisa de Marillac: 9 de maio

– Semana Letras Galegas: 10 ao 14 de maio
– Día Mundial do Ambiente: 5 xuño
– Fin das clases: 22 xuño 2021
– OUTROS:-Días non lectivos solicitados:

  2 de novembro 2020 e  e 18 de maio  2021

CALENDARIO