Calendario Escolar

CALENDARIO ESCOLAR 2016-2017

A programación de conmemoracións, campañas e vacacións para o curso 2016-17, organízase por trimestres da seguinte maneira:

1º TRIMESTRE
– Inicio curso escolar Infantil-Primaria: 13 setembro
ESO: 15 setembro
– Eucaristía inauguración do curso: 27 de setembro, San   Vicente.
– DOMUND: 18 de outubro
– Día do ensino ( non lectivo ): 31 de outubro 2016
– Magosto , un día do mes de novembro.
– Día Internacional contra a Violencia de Xénero: 25 de   novembro
– Medalla Milagrosa, Sta Catalina : 27, 28 novembro
– Constitución e Estatuto da Autonomía: 1 ao 11 de decembro
– Inmaculada : 8 de decembro.
– Declaración univ. Dereitos Humanos: 10 de decembro
– Celebración Nadal coas Familias: 21 decembro
– Vacacións de Nadal: do 22 de decembro 2016 ata o 6 de xaneiro de 2017 (ambos inclusive).

2º TRIMESTRE
– Semana Unidade dos Cristiáns: 16 de xaneiro
– Día Escolar da non Violencia e da Paz : 30 xaneiro
– Vacacións antroido : 27, 28 febreiro e 1 de marzo
– Campañas loita contra a fame: Finais de febreiro
– Día Internacional da Muller: 8 de marzo
– Semana Prensa: 6 ao 10 de marzo
– Día Mundial dos Dereitos do Consumidor:15 de marzo
– Sta Luisa de Marillac: 15 de marzo
– Semana vocación-misión:
– Vacacións de Semana Santa: Do 10 ao 17 de abril de 2017 ( ambos inclusive).
3º TRIMESTRE
–  A Anunciación: 25 marzo
– Celebración da Pascua : 29 marzo ao 1 de abril
– Día Mundial da Saúde: 7 de abril
– Día do libro: Entre o 18 e o 22 de abril
– Día de Europa: 9 de maio
– Semana Letras Galegas: 9 ao 17 de maio
– Día Mundial do Ambiente: 5 xuño
– Fin das clases: 23 xuño 2017
– OUTROS:-Días non lectivos solicitados e concedidos:

  9 decembro 2016 e   2 maio 2017