Calendario Escolar

CALENDARIO ESCOLAR 2018-2019

A programación de conmemoracións, campañas e vacacións para o curso 2018-19, organízase por trimestres da seguinte maneira:

1º TRIMESTRE
– Inicio curso escolar Infantil-Primaria: 12 setembro
ESO: 17 setembro
– Eucaristía inauguración do curso: 27 de setembro, San   Vicente.
– DOMUND: 22 de outubro
– Día do ensino ( non lectivo ): 7 de decembro 2018
– Magosto , un día do mes de novembro
– Día Internacional contra a Violencia de Xénero: 25 de  novembro
– Medalla Milagrosa, Sta Catalina : 27, 28 novembro
– Constitución e Estatuto da Autonomía: 1 ao 11 de decembro
– Inmaculada : 8 de decembro.
– Declaración univ. Dereitos Humanos: 10 de decembro
– Celebración Nadal coas Familias: 21 decembro
– Vacacións de Nadal: do 22 de decembro 2018 ata o 7 de xaneiro de 2019 (ambos inclusive).

2º TRIMESTRE
– Vacacións antroido : 4, 5 e 6 de  marzo
– Semana Unidade dos Cristiáns: 18 de xaneiro
–  Día Escolar da non Violencia e da Paz : 30 xaneiro
– Campañas loita contra a fame: Finais de febreiro
– Día Internacional da Muller: 8 de marzo
– Semana Prensa: 11 ao 15 de marzo
– Día Mundial dos Dereitos do Consumidor:15 de marzo
– Sta Luisa de Marillac: 15 de marzo
– Semana vocación-misión:11-15 marzo

– A Anunciación: 25 de marzo
3º TRIMESTRE
– Vacacións de Semana Santa: Do 13 ata o 22 de abril de 2019 ( ambos inclusive).

– Celebración da Pascua : 22  ao 26 de abril
– Día Mundial da Saúde: 7 de abril
– Día de Europa: 9 de maio
– Semana do libro: Do 23 ao 26 de abril
– Semana Letras Galegas: 13 ao 17 de maio
– Día Mundial do Ambiente: 5 xuño
– Fin das clases: 21 xuño 2019
– OUTROS:-Días non lectivos solicitados e concedidos:

  2 novembro 2018  e 18 marzo 2019