Admisión de alumnos

 

 ADMISIÓN CURSO 2021-22

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS CURSO 2021-22

Xa se pode consultar á listaxe provisional de admisión (alumnos de novo ingreso) para o curso 2020/21 na secretaría do centro. (Debido a protección de datos, este ano non se fará pública a listaxe, tal como recolle a normativa de admisión do curso 2021-22).

As solicitudes de admisión pódense realizar das seguintes maneiras:

  • Entregando o impreso ( anexo II) cumplimentado no colexio.
  • Directamente na aplicación admisiónalumnado: www.edu.xunta.es/admisionalumnado
  • Cubrir en admisionalumnado e presentar no colexio.

A NORMATIVA DE APLICACIÓN É A SEGUINTE: DECRETO 254/2012 (DOG do 26 de decembro ), ORDE do 12 de Marzo ( DOG do 15 de Marzo ), ORDE do 25 de xaneiro de 2017 Orde do 18 de decembro de 2020 á disposición no centro.
ÁREA DE INFLUENCIA DO CENTRO: Oleiros, Os muíños, Sobrido, Salmón, Xenxides, Axeitos ( 6 puntos ) ZONA LIMÍTROFE Á ÁREA DE INFLUENCIA: Corrubedo, Olveira, Artes, Palmeira e Ribeira, San Pedro de Muro, Xuño e Lesón ( 3 puntos )
PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 1 de marzo  ao 22 marzo 2021 PRAZO DE PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA DOS CRITERIOS DE BAREMACIÓN ALEGADOS: 10 días hábiles a partires dos 2 seguintes ao remate do prazo de presentación de solicitudes. Do 25 de marzo ao 9 de abril de 2021.

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS QUE OFRECE O CENTRO: Comedor e transporte: DECRETO 444/1996 (DOG 02/01/1997), ORDE 15/01/1997 (DOG 12/03/1997)
PUBLICACIÓN DA LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS: Antes do 25 de abril do 2021

PUBLICACIÓN DA LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS: Antes do 15 de maio do 2021

PRAZO PARA A PRESENTACIÓN DE RECLAMACIÓNS E RECURSOS: 5 días hábiles
NO CURSO 2020-2021 A ÁREA DE CC NATURAIS E CC SOCIAIS EN PRIMARIA SERÁ IMPARTIDA EN INGLÉS POR SER ESTE UN CENTRO PLURILÍNGÜE. 

PRAZO PARA A FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA:      

Ed. Infantil e Primaria: 21 – 30 xuño
ESO: 25 xuño ó 12 xullo
ESO: 1-10 Setembro (prazo extraordinario)

SÓ SE PODERÁ PRESENTAR A SOLICITUDE DE ADMISIÓN NO CENTRO NO QUE SE SOLICITA PRAZA EN 1° LUGARO ALUMNADO DO CENTRO QUE PRESENTE SOLICITUDE NOUTRO CENTRO DEBERÁ COMUNICALO AO MESMO TEMPO NO CENTRO DE ORIXE.        

    
INFORMACIÓN CRITERIO COMPLEMENTARIO ADMISIÓN ALUMNOS 2020-2021

O criterio complementario correspondente á admisión de alumnos, ao  que se refire o artigo  28 da  Orde do 12 de marzo é o seguinte: solicitante fillo/a de un exalumno/a deste centro. A forma de acreditar dito criterio será cunha certificación de escolaridade emitida pola secretaría do propio centro que demostre ese requisito.

Este criterio foi aprobado pola titularidade, por proposta do  consello escolar.
Impreso solicitude

Orde do 18 de decembro de 2020
Orde de admisión 12 de marzo

Orde do 25 de xaneiro de 2017
Decreto admisión

  OFERTA DE PRAZAS DISPOÑIBLES PARA O CURSO 2020-2021     

R* : Reservadas según normativa para alumnos de NEE (Necesidades Educativas Específicas)

CURSO

PRAZAS DISPOÑIBLES

4° INFANTIL

22 + 3R*

5° INFANTIL

4

6° INFANTIL

2

1° PRIMARIA

3

2° PRIMARIA

2

3° PRIMARIA

1

4° PRIMARIA

0

5° PRIMARIA

6

6° PRIMARIA

1

1° ESO

2+3R*

2° ESO

7

3° ESO

8

4° ESO

4