Admisión de alumnos

ADMISIÓN CURSO 2024-2025

Xa se poden reservar visitas personalizadas chamando ao seguinte número 981 865577

 

ADMISIÓN CURSO 2022-2023

As solicitudes de admisión pódense realizar das seguintes maneiras:

  • Entregando o impreso ( anexo II) cumplimentado no colexio.
  • Directamente na aplicación admisiónalumnado: www.edu.xunta.es/admisionalumnado
  • Cubrir en admisionalumnado e presentar no colexio.

A NORMATIVA DE APLICACIÓN É A SEGUINTE: DECRETO 13/2022 do 3 de febreiro (deroga o anterior Decreto 254/2012 do 13 de decembro), ORDE do 12 de Marzo do 2013 (vixente no que non resulte incompatible co novo decreto). ORDE do 25 de xaneiro de 2017. Orde do 18 de decembro de 2020 á disposición no centro.
ÁREA DE INFLUENCIA DO CENTRO: Oleiros, Os muíños, Sobrido, Salmón, Xenxides, Axeitos ( 8 puntos )

ZONA LIMÍTROFE Á ÁREA DE INFLUENCIA: Corrubedo, Olveira, Artes, Palmeira e Ribeira, San Pedro de Muro, Xuño e Lesón ( 4 puntos )
PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 1 de marzo  ao 21 marzo 2022 (incluídos).

PRAZO DE PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA DOS CRITERIOS DE BAREMACIÓN ALEGADOS: 10 días hábiles, contados entre o 24 de marzo ao 6 de abril de 2022.

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS QUE OFRECE O CENTRO: Comedor e transporte: DECRETO 444/1996 (DOG 02/01/1997), ORDE 15/01/1997 (DOG 12/03/1997)
PUBLICACIÓN DA LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS: Antes do 25 de abril do 2022

PUBLICACIÓN DA LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS: Antes do 15 de maio do 2022

PRAZO PARA A PRESENTACIÓN DE RECLAMACIÓNS E RECURSOS: 5 días hábiles
NO CURSO 2022-2023 A ÁREA DE CC NATURAIS E CC SOCIAIS EN PRIMARIA SERÁ IMPARTIDA EN INGLÉS POR SER ESTE UN CENTRO PLURILÍNGÜE. 

PRAZO PARA A FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA:      

Ed. Infantil e Primaria: 20 – 30 xuño
ESO: 27 xuño ó 11 xullo
ESO: 1-12 Setembro (prazo extraordinario)

SÓ SE PODERÁ PRESENTAR A SOLICITUDE DE ADMISIÓN NO CENTRO NO QUE SE SOLICITA PRAZA EN 1° LUGAR O ALUMNADO DO CENTRO QUE PRESENTE SOLICITUDE NOUTRO CENTRO DEBERÁ COMUNICALO AO MESMO TEMPO NO CENTRO DE ORIXE.        

    
INFORMACIÓN CRITERIO COMPLEMENTARIO ADMISIÓN ALUMNOS 2022-2023

O criterio complementario correspondente á admisión de alumnos, ao  que se refire o artigo  28 da  Orde do 12 de marzo é o seguinte: solicitante fillo/a de un exalumno/a deste centro. A forma de acreditar dito criterio será cunha certificación de escolaridade emitida pola secretaría do propio centro que demostre ese requisito.

Este criterio foi aprobado pola titularidade, por proposta do  consello escolar.
Impreso solicitude

Orde do 18 de decembro de 2020
Orde de admisión 12 de marzo

Orde do 25 de xaneiro de 2017
Decreto admisión

  OFERTA DE PRAZAS DISPOÑIBLES PARA O CURSO 2022-2023     

R* : Reservadas según normativa para alumnos de NEE (Necesidades Educativas Específicas)

CURSO

PRAZAS DISPOÑIBLES

4° INFANTIL

22 + 3R*

5° INFANTIL

3

6° INFANTIL

3

1° PRIMARIA

0

2° PRIMARIA

1

3° PRIMARIA

0

4° PRIMARIA

0

5° PRIMARIA

1

6° PRIMARIA

7

1° ESO

2+3R*

2° ESO

6

3° ESO

8

4° ESO

12