Admisión de alumnos

LISTAXE PROVISIONAL ADMITIDOS

Hoxe 25 de maio está disponible a listaxe provisional de admitidos. Debido á protección de datos, non estará visible a listaxe nin no taboleiro nin na web. Pero  poden consultar esa información chamando ao teléfono 981 865577 en  horario de 10:00 a 13:00

AVISO: NOVAS DATAS COMO CONSECUENCIA DA INTERRUPCIÓN DO PROCESO

  • PRESENTACIÓN SOLICITUDES: 11-18 MAIO
  • PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN (SE É NECESARIO) : ATA 26 MAIO
  • PUBLICACIÓN LISTAXES PROVISIONAIS: ANTES DO 9 XUÑO
  • RECLAMACIÓNS CONTRA LISTAXES PROVISIONAIS: 3 DÍAS DENDE PUBLICACIÓN
  • PUBLICACIÓN LISTAXES DEFINITIVAS: ATA 26 XUÑO
  • FORMALIZACIÓN MATRÍCULA: 1-10 XULLO

 ADMISIÓN CURSO 2020-21

As solicitudes de admisión pódense realizar das seguintes maneiras:

  • Entregando o impreso ( anexo II) cumplimentado no colexio.
  • Directamente na aplicación admisiónalumnado: www.edu.xunta.es/admisionalumnado
  • Cubrir en admisionalumnado e presentar no colexio.

A NORMATIVA DE APLICACIÓN É A SEGUINTE: DECRETO 254/2012 (DOG do 26 de decembro ), ORDE do 12 de Marzo ( DOG do 15 de Marzo ), ORDE do 25 de xaneiro de 2017 á disposición no centro.
ÁREA DE INFLUENCIA DO CENTRO: Oleiros, Os muíños, Sobrido, Salmón, Xenxides, Axeitos ( 6 puntos ) ZONA LIMÍTROFE Á ÁREA DE INFLUENCIA: Corrubedo, Olveira, Artes, Palmeira e Ribeira, San Pedro de Muro, Xuño e Lesón ( 3 puntos )
PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 1 de marzo  ao 23 marzo 2020 PRAZO DE PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA DOS CRITERIOS DE BAREMACIÓN ALEGADOS: 10 días hábiles a partires dos 2 seguintes ao remate do prazo.

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS QUE OFRECE O CENTRO: Comedor e transporte: DECRETO 444/1996 (DOG 02/01/1997), ORDE 15/01/1997 (DOG 12/03/1997)
PUBLICACIÓN DA LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS: Antes do 25 de abril

PUBLICACIÓN DA LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS: Antes do 15 de maio

PRAZO PARA A PRESENTACIÓN DE RECLAMACIÓNS E RECURSOS: 5 días hábiles
NO CURSO 2020-2021 A ÁREA DE CC NATURAIS E CC SOCIAIS EN PRIMARIA SERÁ IMPARTIDA EN INGLÉS POR SER ESTE UN CENTRO PLURILÍNGÜE. 

PRAZO PARA A FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA:      

Ed. Infantil e Primaria: 22 – 30 xuño
ESO: 25 xuño ó 10 xullo
ESO: 1-10 Setembro (prazo extraordinario)

SÓ SE PODERÁ PRESENTAR A SOLICITUDE DE ADMISIÓN NO CENTRO NO QUE SE SOLICITA PRAZA EN 1° LUGARO ALUMNADO DO CENTRO QUE PRESENTE SOLICITUDE NOUTRO CENTRO DEBERÁ COMUNICALO AO MESMO TEMPO NO CENTRO DE ORIXE.        

    
INFORMACIÓN CRITERIO COMPLEMENTARIO ADMISIÓN ALUMNOS 2020-2021

O criterio complementario correspondente á admisión de alumnos, ao  que se refire o artigo  28 da  Orde do 12 de marzo é o seguinte: solicitante fillo/a de un exalumno/a deste centro. A forma de acreditar dito criterio será cunha certificación de escolaridade emitida pola secretaría do propio centro que demostre ese requisito.

Este criterio foi aprobado pola titularidade, por proposta do  consello escolar.
Impreso solicitude
Orde de admisión 12 de marzo

Orde do 25 de xaneiro de 2017
Decreto admisión

  OFERTA DE PRAZAS DISPOÑIBLES PARA O CURSO 2020-2021     

R* : Reservadas según normativa para alumnos de NEE (Necesidades Educativas Específicas)

CURSO

PRAZAS DISPOÑIBLES

4° INFANTIL

22 + 3R*

5° INFANTIL

6

6° INFANTIL

2

1° PRIMARIA

6

2° PRIMARIA

0

3° PRIMARIA

0

4° PRIMARIA

4

5° PRIMARIA

0

6° PRIMARIA

2

1° ESO

5+1R*

2° ESO

6

3° ESO

0

4° ESO

4

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Más info

ACEPTAR