Axudas Libros

AXUDAS LIBROS 2020-21

A Orde do 12 de maio de 2020 regula as seguintes convocatorias: AXUDAS LIBROS, FONDO LIBROS E MATERIAL ESCOLAR:

http://www.edu.xunta.gal/portal/fondolibros

Orde do 12 de maio

Para a tramitación e sede electrónica: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED330B

 Prazo para solicitar as axudas: Ata o día 19 de xuño de 2020 (este incluído)

Destinatarios FONDO SOLIDARIO (libros que xa ten o centro, procedentes das axudas do curso anterior ou doados )

 Alumnado de Primaria de 3º,4º, 5º e 6ºcurso, e de 1º ,2º,3º e 4º da ESO.

 Destinatarios AXUDAS LIBROS (para mercar cos vales)

Alumnado de 1º, 2º de primaria, Educación especial

LISTAXE  FONDO LIBROS ESO 2019-20

LISTAXE DEFINITIVA FONDO LIBROS ESO 2019-20

LISTAXE PROVISIONAL FONDO LIBROS ESO

EDUCACIÓN PRIMARIA

Os alumnos de 3º e 5º de Educación primaria que non figuran na listaxe, terán os libros tamén, xa que son do centro, e repartiranse co inicio das clases.

ESO

As listaxes correspondentes ao fondo da ESO, non se publicarán ata o mes de setembro, xa que o proceso depende das devolucións dos alumnos con materias pendentes.

LISTAXE DEFINITIVA FONDO LIBROS PRIMARIA 2019-20

LISTAXE PROVISIONAL FONDO LIBROS 2019-20

EDUCACIÓN PRIMARIA

Hai que esperar á publicación da listaxe definitiva (8 de xullo), xa que  poden xurdir variacións. Nesa listaxe,  aparecerán os libros asignados de forma individual.

Os alumnos de 3º e 5º de Educación primaria que non figuran na listaxe, terán os libros tamén, xa que son do centro, e repartiranse co inicio das clases.

ESO

As listaxes correspondentes ao fondo da ESO, non se publicarán ata o mes de setembro, xa que o proceso depende das devolucións dos alumnos con materias pendentes.

AXUDAS LIBROS 2019-20

A Orde do 3 de maio de 2019 regula as seguintes convocatorias: AXUDAS LIBROS, FONDO LIBROS E MATERIAL ESCOLAR:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190520/AnuncioG0534-060519-0006_gl.html

 Prazo para solicitar as axudas: Ata o día 21 de xuño de 2019 (este incluído)

Destinatarios FONDO SOLIDARIO (libros que xa ten o centro, procedentes das axudas do curso anterior ou doados )

 Alumnado de Primaria de 3º,4º, 5º e 6ºcurso, e de 1º ,2º,3º e 4º da ESO.

 Destinatarios AXUDAS LIBROS (para mercar cos vales)

Alumnado de 1º, 2º de primaria, Educación especial

REQUISITOS FONDO SOLIDARIO (3º,4º, 5º e 6 primaria, 1º, 2º, 3º e 4º  da ESO) 

 • Alumnado con discapacidade ≥ ao 65% (con independencia da renda) = 6 libros
 • Alumnado en garda ou tutela pola Xunta da Galicia = 6 libros
 • Alumnado con renda per cápita ≤ a 5.400€ = 6 libros
 • Alumnado con renda per cápita entre 5.400 e 9.000 = 4 libros

REQUISITOS AXUDAS LIBROS  (1º e 2º primaria, Educación Especial)

 • Alumnado con discapacidade ≥ ao 65% (con independencia da renda) = 250€
 • Alumnado en garda ou tutela pola Xunta da Galicia = 170€
 • Alumnado con renda per cápita ≤ a 5.400€ = 170 €
 • Alumnado con renda per cápita entre 5.400 e 9.000 = 90€

 

REQUISITOS AXUDAS MATERIAL ESCOLAR.

 • Alumnado con discapacidade ≥ ao 65% (con independencia da renda) 50 €
 • Alumnado en garda ou tutela pola Xunta da Galicia 50€
 • Alumnado con renda per cápita ≤ a 5.400€: 50€

Orde que regula as axudas para a adquisición de libros de texto, fondo solidario e material escolar.

LISTAXE DEFINITIVA FONDO LIBROS ESO 2018/19

LISTAXE PROVISIONAL ESO 2018-19

Hai que esperar á publicación da listaxe definitiva (13 de setembro), xa que  poden xurdir variacións. Nesa listaxe,  aparecerán os libros asignados de forma individual.

LISTAXE DEFINITIVA FONDO LIBROS 2018-19

EDUCACIÓN PRIMARIA

Os alumnos de 3º e 5º de Educación primaria que non figuran na listaxe, terán os libros tamén, xa que son do centro, e repartiranse co inicio das clases.

ESO

As listaxes correspondentes ao fondo da ESO, non se publicarán ata o mes de setembro, xa que o proceso depende das devolucións dos alumnos con materias pendentes.

LISTAXE DEFINITIVA FONDO LIBROS PRIMARIA 2018-19

LISTAXE PROVISIONAL FONDO LIBROS 2018-19

EDUCACIÓN PRIMARIA

Hai que esperar á publicación da listaxe definitiva (9 de xullo), xa que  poden xurdir variacións. Nesa listaxe,  aparecerán os libros asignados de forma individual.

Os alumnos de 3º e 5º de Educación primaria que non figuran na listaxe, terán os libros tamén, xa que son do centro, e repartiranse co inicio das clases.

ESO

As listaxes correspondentes ao fondo da ESO, non se publicarán ata o mes de setembro, xa que o proceso depende das devolucións dos alumnos con materias pendentes.

LISTAXE PROVISIONAL FONDO LIBROS PRIMARIA 2018-19

AXUDAS LIBROS 2018-19

A Orde do 9 de maio de 2018 regula as seguintes convocatorias: AXUDAS LIBROS, FONDO LIBROS E MATERIAL ESCOLAR:

http://www.xunta.gal/portal/node/25009

 Prazo para solicitar as axudas: Ata o día 22 de xuño de 2018 (este incluído)

Destinatarios FONDO SOLIDARIO (libros que xa ten o centro, procedentes das axudas do curso anterior ou doados )

 Alumnado de Primaria de 3º,4º, 5º e 6ºcurso, e de 1º ,2º,3º e 4º da ESO.

 Destinatarios AXUDAS LIBROS (para mercar cos vales)

Alumnado de 1º, 2º de primaria, Educación especial

REQUISITOS FONDO SOLIDARIO (3º,4º, 5º e 6 primaria, 1º, 2º, 3º e 4º  da ESO) 

 • Alumnado con discapacidade ≥ ao 65% (con independencia da renda) = 6 libros
 • Alumnado en garda ou tutela pola Xunta da Galicia = 6 libros
 • Alumnado con renda per cápita ≤ a 5.400€ = 6 libros
 • Alumnado con renda per cápita entre 5.400 e 9.000 = 4 libros

REQUISITOS AXUDAS LIBROS  (1º e 2º primaria, Educación Especial)

 • Alumnado con discapacidade ≥ ao 65% (con independencia da renda) = 250€
 • Alumnado en garda ou tutela pola Xunta da Galicia = 170€
 • Alumnado con renda per cápita ≤ a 5.400€ = 170 €
 • Alumnado con renda per cápita entre 5.400 e 9.000 = 90€

 

REQUISITOS AXUDAS MATERIAL ESCOLAR.

 • Alumnado con discapacidade ≥ ao 65% (con independencia da renda) 50 €
 • Alumnado en garda ou tutela pola Xunta da Galicia 50€
 • Alumnado con renda per cápita ≤ a 5.400€: 50€

Orde que regula as axudas para a adquisición de libros de texto, fondo solidario e material escolar.

LISTAXE DEFINITIVA ESO 2017-18

LISTAXE PROVISIONAL ESO 2017-18

Hai que esperar á publicación da listaxe definitiva (15 de setembro), xa que  poden xurdir variacións. Nesa listaxe,  aparecerán os libros asignados de forma individual.

LISTAXE DEFINITIVA FONDO LIBROS 2017-18

EDUCACIÓN PRIMARIA

Os alumnos de 3º e 5º de Educación primaria que non figuran na listaxe, terán os libros tamén, xa que son do centro, e repartiranse co inicio das clases.

ESO

As listaxes correspondentes ao fondo da ESO, non se publicarán ata o mes de setembro, xa que o proceso depende das devolucións dos alumnos con materias pendentes.

LISTAXE PROVISIONAL FONDO LIBROS 2017-18

EDUCACIÓN PRIMARIA

Hai que esperar á publicación da listaxe definitiva (12 de xullo), xa que  poden xurdir variacións. Nesa listaxe,  aparecerán os libros asignados de forma individual.

Os alumnos de 3º e 5º de Educación primaria que non figuran na listaxe, terán os libros tamén, xa que son do centro, e repartiranse co inicio das clases.

ESO

As listaxes correspondentes ao fondo da ESO, non se publicarán ata o mes de setembro, xa que o proceso depende das devolucións dos alumnos con materias pendentes.

LISTAXE PROVISIONAL FONDO LIBROS PRIMARIA 2017-18

AXUDAS LIBROS 2017-18

A Orde do 16 de maio de 2017 regula as seguintes convocatorias: AXUDAS LIBROS, FONDO LIBROS E MATERIAL ESCOLAR:

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170522/AnuncioG01641205170005_gl.pdf

 Prazo para solicitar as axudas: Ata o día 23 de xuño de 2017 (este incluído)

Destinatarios FONDO SOLIDARIO (libros que xa ten o centro, procedentes das axudas do curso anterior ou doados )

 Alumnado de Primaria de 3º,4º, 5º e 6ºcurso, e de 1º ,2º,3º e 4º da ESO.

 Destinatarios AXUDAS LIBROS (para mercar cos vales)

Alumnado de 1º, 2º de primaria, Educación especial

REQUISITOS FONDO SOLIDARIO (3º,4º, 5º e 6 primaria, 1º, 2º, 3º e 4º  da ESO) 

 • Alumnado con discapacidade ≥ ao 65% (con independencia da renda) = 6 libros
 • Alumnado en garda ou tutela pola Xunta da Galicia = 6 libros
 • Alumnado con renda per cápita ≤ a 5.400€ = 6 libros
 • Alumnado con renda per cápita entre 5.400 e 9.000 = 4 libros

REQUISITOS AXUDAS LIBROS  (1º e 2º primaria, Educación Especial)

 • Alumnado con discapacidade ≥ ao 65% (con independencia da renda) = 250€
 • Alumnado en garda ou tutela pola Xunta da Galicia = 170€
 • Alumnado con renda per cápita ≤ a 5.400€ = 170 €
 • Alumnado con renda per cápita entre 5.400 e 9.000 = 90€

 

REQUISITOS AXUDAS MATERIAL ESCOLAR.

 • Alumnado con discapacidade ≥ ao 65% (con independencia da renda) 50 €
 • Alumnado en garda ou tutela pola Xunta da Galicia 50€
 • Alumnado con renda per cápita ≤ a 5.400€: 50€

Orde que regula as axudas para a adquisición de libros de texto, fondo solidario e material escolar.

LISTAXE DEFINITIVA FONDO LIBROS ESO 2016-17

ADQUISICIÓN COMPLEMENTARIA FONDO LIBROS 2016-17

CURSO 4º EP

Os alumnos que recibiron na listaxe 4 libros e por renta lle corresponden 6: Recibirán a maiores os libros de SOCIAL SCIENCE e NATURAL SCIENCE

Os alumnos que recibiron na listaxe 3 libros e por renta lle corresponden 4: Recibirán a maiores os libros de LINGUA ESTRANXEIRA (INGLÉS)

Os alumnos que recibiron na listaxe 1 libro e por renta lle corresponden 4: Recibirán a maiores os libros de LINGUA CASTELÁ, MATEMÁTICAS e LINGUA ESTRANXEIRA (INGLÉS)

Os alumnos que non recibiron ningún libro e por renta lles corresponden 4: Recibirán os seguintes libros: LINGUA CASTELÁ, LINGUA GALEGA, MATEMÁTICAS e LINGUA ESTRANXEIRA (INGLÉS)

CURSO 6º EP

Os alumnos que recibiron na listaxe 5 libros e por renta lle corresponden 6: Recibirán a maiores o libro de SOCIAL SCIENCE.

LISTAXE DEFINITIVA FONDO LIBROS PRIMARIA 2016-17

ListaxedefinitivaPrimaria

Aqueles alumnos aos que lle corresponde  por renta, 6 ou 4 libros, e na listaxe definitiva aparecen con menos libros asignados, recibirán os que lle falten cando o centro faga a adquisición complementaria. Polo tanto, recomendamos que non compren nada ata novo aviso.

LISTAXE PROVISIONAL FONDO LIBROS 2016-17

Listaxe provisionalPrimaria

Hai que esperar á publicación da listaxe definitiva porque poden xurdir variacións.

Os alumnos de 3º e 5º de Educación primaria que non figuran na listaxe, terán os libros tamén, xa que son do centro, e repartiranse co inicio das clases.

 AXUDAS LIBROS CURSO 2016-17

A Orde do 27 de abril de 2016 regula as seguintes convocatorias: AXUDAS LIBROS, FONDO LIBROS E MATERIAL ESCOLAR:

Prazo para solicitar as axudas

 Ata o día 23 de xuño de 2016 (este incluído)

Destinatarios FONDO SOLIDARIO (libros que xa ten o centro, procedentes das axudas do curso anterior ou doados )

 

 • Alumnado de Primaria de 3º,4º, 5º e 6ºcurso, e de 1º e 3º da ESO.

Destinatarios AXUDAS LIBROS (para mercar cos vales)

 • Alumnado de 1º, 2º de primaria, 2º, 4º ESO, Educación especial

REQUISITOS FONDO SOLIDARIO (3º,4º, 5º e 6 primaria, 1º e 3º da ESO)

 • Alumnado con discapacidade ≥ ao 65% (con independencia da renda) = 6 libros
 • Alumnado en garda ou tutela pola Xunta da Galicia = 6 libros
 • Alumnado con renda per cápita ≤ a 5.400€ = 6 libros
 • Alumnado con renda per cápita entre 5.400 e 9.000 = 4 libros

REQUISITOS AXUDAS LIBROS  (1º e 2º primaria, 2º e 4º da ESO e alumnado de Educación Especial)

 Alumnado con discapacidade ≥ ao 65% (con independencia da renda) = 250€

 • Alumnado en garda ou tutela pola Xunta da Galicia = 170€ (primaria) 180 € (ESO)
 • Alumnado con renda per cápita ≤ a 5.400€ = 170 € (primaria) 180 € (ESO)
 • Alumnado con renda per cápita entre 5.400 e 9.000 = 90€ (primaria) 104 € (ESO)

REQUISITOS AXUDAS MATERIAL ESCOLAR.

 Alumnado con discapacidade ≥ ao 65% (con independencia da renda) 50 €

 • Alumnado en garda ou tutela pola Xunta da Galicia 50€
 • Alumnado con renda per cápita ≤ a 5.400€: 50€

Orde que regula as axudas para a adquisición de libros de texto, fondo solidario e material escolar.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Más info

ACEPTAR