Axudas Libros

AXUDAS LIBROS 2020-21

A Orde do 12 de maio de 2020 regula as seguintes convocatorias: AXUDAS LIBROS, FONDO LIBROS E MATERIAL ESCOLAR:

http://www.edu.xunta.gal/portal/fondolibros

Orde do 12 de maio

Para a tramitación e sede electrónica: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED330B

 Prazo para solicitar as axudas: Ata o día 19 de xuño de 2020 (este incluído)

Destinatarios FONDO SOLIDARIO (libros que xa ten o centro, procedentes das axudas do curso anterior ou doados )

 Alumnado de Primaria de 3º,4º, 5º e 6ºcurso, e de 1º ,2º,3º e 4º da ESO.

 Destinatarios AXUDAS LIBROS (para mercar cos vales)

Alumnado de 1º, 2º de primaria, Educación especial