UN MUNDO POR DESCUBRIR

Un mundo por descubrir ou  máis ben esquecido por moitos debido ao paso do tempo. Así comezamos o primeiro trimestre os alumnos de 3º da ESO, que asisten as clase de Cultura Clásica. No mes de setembro iniciaron unha viaxe  pola  universo da Antiga Grecia, onde descubriron a súa historia, xeografía, arquitectura e personaxes importantes dun xeito diferente e divertido.

Froito desta longa viaxe os alumnos recrearon algúns monumentos que lles chamou a súa atención: o cabalo de Troia, o faro de Alexandría coloso de Rodas, a Acrópole….