EXPLORANDO O MUNDO DA ROBÓTICA

Os rapaces de 3º e 4º de primaria construiron ao longo deste curso os seus propios robots e deron os primeiros pasos na programación.

Diversión e descubrimento en cada paso…

Tamen os alumnos de 6º de primaria experimentaron coas placas programables. Foron os primeiros pasos na programación por bloques na contorna de Bitbloq.