TIC E CIBERSEGURIDADE

Grazas ao «Plan  Director para a convivencia e a mellora da seguridade nos centros educativos e a súa contorna», que oferta a Consellería de Educación en colaboración coa Policía Nacional; os alumnos de 1º ciclo da ESO coñeceron da man de PILAR  FERNÁNDEZ BANDÍN (Policía Nacional) temas de actualidade coma os riscos das compras por internet,  bloqueo de ventás emerxentes, fraude  e usurpaciòn de identidad, os perigos de tiktok, instagram… e á necesidade de establecer un control parental no uso dos diferentes dispositivos.