REUNIÓNS FAMILIAS-TITORES

A programación das reunións das familias coas titoras na vindeira semana é a seguinte:
LUNS 5 OUTUBRO: 5º E 6º de EP, 3º,4º ESO HORA: 18:00

MÉRCORES 7 OUTUBRO: 1º,2º de EP, 1º, 2º ESO HORA: 18:00

XOVES 8 OUTUBRO: INFANTIL 18:30,E 3º, 4º de EP HORA: 18:00