PROXECTO DE CONVIVENCIA

O departamento de Convivencia puxo en marcha un proxecto para concienciar ao alumnado da importancia que teñen as actuacións individuais para a mellora dun colectivo. 

Os alumn@s serán os encargados de observar e expresar por escrito cubrindo as fichas que colgan da árbore,  as boas e malas accións que se vaian desenvolvendo no centro escolar depositándoas nunhas urnas de diferentes cores (azul e vermella) que están  situadas no corredor.

Cada semana se fará un rexistro da información aportada polo alumnado co obxectivo de solucionar e mellorar os conflictos xurdidos.