PIEDRA, PAPEL, TIJERAS

Diferentes cursos da etapa de primaria e secundaria asisten a unha conferencia online sobre a prevención do acoso escolar.
Unha pslicóloga clínica, unha analista e especialista no trastorno de conductas e unha testemuña que sufriu acoso escolar afrontan o problema dende as súas vivencias.