SERES MITOLÓXICOS

Os alumnos de 3º da ESO que asisten a materia optativa de Cultura Clásica remataron o segundo trimestre expoñendo os seus proxectos referentes aos seres mitolóxicos que foron obxecto de traballo ao longo do mesmo. Ao longo dos meses de febreiro e marzo realizamos un estudio dos mitos, as súas orixes, a cultura e os elementos que os conforman, os cales lles fixeron descubrir aspectos descoñecidos  dos seres que abundan na mitoloxía grega.