INTERIORIDADE

Puxemos a andar os talleres de interioridade cos máis pequenos.
Un momento de calma, de encontrarnos a nós mesmos, de poder reflexionar e  transmitir  boas sensacións que axudarán  a unha mellor convivencia e benestar persoal.
Estreamos o oratorio como un lugar de encontro con Xesús.