PROCLAMACIÓN CANDIDATOS CONSELLO ESCOLAR

Por medio da presente, faise público que, dacordo co disposto nos artigos 31, 37 e 43 do Procedemento Electoral, a Xunta Electoral na reunión do 28 de Novembro do 2014, ás 15:00 horas, tendo en conta as actas levantadas polas distintas Mesas Electorais dos distintos sectores, acordou proclamar electos ós seguintes candidatos:

-REPRESENTANTES DE PAIS DE ALUMNOS:

Dna. Lucía Álvarez Sampedro
Dna. Mª Carmen Valeiras Crujeiras

-REPRESENTANTES DE ALUMNOS:
Dn Saúl Cadórniga Seráns

-REPRESENTANTES DE PROFESORES:

Dna. Josefa Martínez Domínguez
Dna. Mª Javier Vidal Bermúdez