PROBAS SETEMBRO

 

O vindeiro curso 2014-2015, as clases en Ed. Infantil e Primaria escomezarán o día 10 de Setembro. Na ESO escomezarán o día 15.

Aqueles alumnos con materias pendentes da avaliación de Xuño, poderán presentarse ás probas de Setembro, que están distribuidas  na seguinte  táboa:

 

                  

 

DIA   1

DIA   2

 DIA    3

 

     
9:00-10:00 MATEMÁTICAS 1º ESO L. CASTELA 1º ESO L. GALEGA 1º ESO
    2º ESO   2º ESO   2º ESO
    3º ESO   3º ESO   3º ESO
    4º ESO   4º ESO   4º ESO
             
10:15-11:15 INGLÉS 1º ESO TECNOLOXÍA 1º ESO FRANCÉS 1º ESO
    2º ESO   2º ESO   2º ESO

3º ESO

    3º ESO   3º ESO   4º ESO
    4º ESO   4º ESO    
             
11:30-12:30 C.NAT. 1º ESO FIS. E QUIM 3º ESO RELIXIÓN 1º ESO
    2º ESO   4º ESO   2º ESO
            3º ESO
            4º ESO
12:30-13:30 BIOL.E XEOL. 3º ESO C. SOCIAIS 1º ESO  MÚSICA 2º ESO, 3º ESO
    4º ESO   2º ESO PLÁSTICA 1º ESO, 3º ESO
        3º ESO ÉTICA 4º ESO
        4º ESO