RENOVACIÓN ENCERADOS DIXITAIS

As clases de 3º e 4º da ESO renovaron as antigas PDI (Pizarras Dixitais Interactivas) polos modernos paneis interactivos da prestixiosa marca Promethean. Estes gozan de múltiples vantaxes: non dependen de proxectores, teñen conexión propia á rede, sistema operativo ANDROID, resolución 4k UHD…….

Dende o pasado mes de decembro, profesores e alumnos disfrutan das funcionalidades que ofrecen os novos paneis, disminuíndo os tempos de conexión aos recursos educativos e facendo as sesións lectivas máis motivadoras.