POLOS CREATIVOS

Os máis pequenos puxeron en marcha a súa creatividade traballando en cooperativo. Empregamos o xogo e a experimentaciòn como ferramenta de aprendizaxe. Os materiais empregados pertenecen aos kits de POLOS CREATIVOS en servizo de préstamo por parte do CAFI.