EN FORMACIÓN

 

IMG_20200208_110219
Durante a fin de semana, un grupo de profesores asistimos a un curso de formación sobre avaliación auténtica.
Dun xeito moi dinámico, presentóusenos un rico abano de ferramentas e recursos que nos permitirán ceder o protagonismo ao alumnado, sendo quen de autoavaliar e coavaliar os seus progresos.