Érase unha vez… O corpo humano!

Érase unha vez… O corpo humano!

Un complexo mecanismo, perfectamente sincronizado, compón a través dos sistemas o corpo humano.

Ao longo desta situación de aprendizaxe os alumnos de quinto levaron a cabo un proceso de investigación para determinar que elementos do noso entorno poderían representar de forma máis real os principais órganos dos diferentes sistemas.

Aínda que a labor foi ardua, non podemos estar máis que satisfeitos co resultado do noso alumnado.

Aprender tamén pode ser divertido!!😜

Once upon a time… The human being!

A complex mechanism, perfectly syncheonized, makes Up the human body through the systems.

Throughout this learning situation, fifth grade students carried out a research process to determinate which elements of our environment could represent more realistically the main organs of the different systems.

Although the work was hard, we cannot be more than satisfied with the results of our students.

Learning can be fun too! 😜