Xornadas “Benvidos ao espectro”

A Asociación Galega de Asperger ( ASPERGA ) organiza unhas Xornadas co título “BENVIDOS AO ESPECTRO”. Máis información na web: www.asperga.org