Traballamos xuntos

En Proxecto Lingüístico traballamos en cooperativo:

img_2375img_2374img_2372

img_2371

 

lectura compartida, traballo por parellas, busca de información…

para chegar todos á mesma meta.