RESPONSABLES DA NOSA APRENDIZAXE

IMG_20200212_122326
A educación de hoxe en día implica participación activa por parte do alumnado. Grazas ás actividades que levamos a cabo en Cooperativo, tanto en Ed. Primaria como en Secundaria, o alumnado convírtese en protagonista dos seu proceso de ensino-aprendizaxe.
En colaboración cos seus compañeiros, síntense motivados e responsables das tarefas que levan a cabo, e tanto nun traballo como nunha simple actividade diaria, poñen a proba as súas competencias.
IMG_20200212_122348
IMG_20200130_104436