Prefectos 2020

Tras un longo período de debate, no que analizamos as cualidades e responsabilidades que un bosque prefecto debe ter, por fin podemos presentar aos catro representantes das diferentes casas de Hogwarts.
Eles serán os responsables de axudar aos mestres e compañeiros, para así acadar un mellor funcionamento do grupo.
IMG_20200130_164254