MODIFICACIÓN NA DATA DE INICIO DA ESO

            A consellería transmítenos a decisión de modificar as datas de comezo de curso na etapa da ESO. Quedan da seguinte maneira:

1º e 2º da ESO: 23 de setembro

3º da ESO: 24 de setembro

4º da ESO: 25 de setembro