LISTAXE PROVISIONAL FONDO LIBROS ESO

Publicado no taboleiro do interior do colexio a listaxe provisional de admitidos no fondo de libros de texto da ESO. Todas as solicitudes resultaron admitidas e o reparto de libros dependerá da renda per cápita familiar e das existencias do centro.

Antes do 14  de setembro publicarase a listaxe definitiva na que se indicarán os libros que lle corresponden a cada alumno.

Según o artigo 13 bis da Orde do 12 de maio, as listaxes publicaranse única e exclusivamente no taboleiro de anuncios situado no interior do edificio escolar. Así mesmo, as persoas solicitantes poderán acceder por vía electrónica ao seu expe­diente, a través da aplicación Fondolibros, empregando a Chave 365 ou o certificado dixital da Fábrica Nacional da Moeda e Timbre.