HORARIO XUÑO

O vindeiro xoves 1 de Xuño, comezará a xornada única de mañán,  polo tanto a hora de entrada será ás 9:00 e a de saída ás 13:50 ( os que solicitaron servizo de comedor sairán na hora acordada).

Os usuarios de transporte escolar deberán estar nas paradas 30 min antes do habitual.