Falando… das Letras

Ó longo desta semana e ata finalizar o mes de maio, estamos a traballar en diferentes aspectos da nosa cultura. Por isto unha vez máis, no » maio cultural «, os grupos de 3º e 4º da ESO desplazámonos a Ribeira para ver o espectáculo que para os centros de ensino preparou Serafín Marcos: «Falando con Filgueira Valverde» .

p20-f51