DOMUND

Este domingo 23 de outubro celebramos o DOMUND, co  lema “Seredes a miñas testemuñas”, a xornada quere compartir as testemuñas dos misioneiros, “o rostro más bonito da Igrexa”.

Nesta xornada, dun xeito especial, a Igrexa universal reza polos misioneiros e colabora coas misións. Este ano, esta data é máis especial, xa que o DOMUND cumpre 200 anos ao servicio da misión.