CRITERIOS AVALIACIÓN ADAPTADOS

Seguindo as instrucións do 27 de abril de 2020 referentes ao 3º trimestre do curso 2019-20, publicamos as adaptacións das programacións dos seguintes cursos:

1º EDUCACIÓN PRIMARIA

2º EDUCACIÓN PRIMARIA

3º EDUCACIÓN PRIMARIA

4º EDUCACIÓN PRIMARIA

5º EDUCACIÓN PRIMARIA

6º EDUCACIÓN PRIMARIA

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4 ESO