AVISO REUNIÓNS INFORMATIVAS CURSO 2014-15

Na vindeira semana informaremos dende o centro sobre aspectos organizativos relevantes de cara o vindeiro curso:

 

          IMPLANTACIÓN DA PLATAFORMA DIXITAL “EDUCAMOS”

IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE AUXILIAR DE CONVERSACIÓN NATIVO

          PROPOSTA NOVO HORARIO CURSO 2014-15

 

Polo tanto, para que a información chegue a todas as familias, organizaremos reunións ao longo de toda a semana.

A distribución será a seguinte:

          LUNS 12   ás 19:00 horas                     INFANTIL

          MARTES 13     ás 19:00 horas              1º, 2º, 3º Primaria

          MÉRCORES 14  ás 19:00 horas            4º, 5º, 6º Primaria

          XOVES 15 ás 19:00 horas                    1º, 2º, 3º ESO

 

A temática de cada reunión é a mesma, polo que as familias que teñan máis dun fillo/a poden asistir o día que prefiran.

                    Debido á importancia dos asuntos a tratar, contamos coa súa asistencia e reciban un cordial saúdo.