AVISO MEDIDAS EXTRAORDINARIAS

  • Desde o luns 16, e durante 14 días, o profesorado (de primaria e ESO) irá programando  actividades das súas áreas a través da plataforma EDUCAMOS. Estas actividades estarán dispoñibles na casilla horaria correspondente ou a través do correo asignado á conta de usuario.
  • As actividades propostas serán de repaso, non se avanzará en contidos novos.
  • As familias que non teñen acceso a EDUCAMOS disporán dun acceso temporal no período que dure a suspensión das clases.
  • O centro cargará en conta a metade do custo dos servizos de pago mensual: Comedor e hora extraescolar. Dende ACTIVA tamén nos informan de que no vindeiro mes recalcularán a cota para compensar a suspensión das clases.