AVISO ADMISIÓN ALUMNOS

Amplíase provisionalmente o prazo de presentación telemática e presencial de solicitudes de admisión que finalizará 1 semana despois do reinicio das clases.

Recomendamos a presentación por vía telemática a través do enlace www.edu.xunta.es/admisionalumnado