«ARTENTROIDO»

A creatividade dos alumnos chegou ao mundo da arte neste entroido. Os movementos surrealista, cubista, impresionista… chegaron ás nosas aulas para inundar coas diferentes creacións os corredores do colexio.

Felicitar aos artistas pola gran calidade das súas obras.