ANIMACIÓN Á LECTURA

O grupo de teatro ATALAIA  visitou o noso colexio para levar a cabo unha xornada de animación a lectura na que participaron todos os alumnos de E. Primaria e o último curso de EI.

2014-04-24 10.02.242014-04-24 11.59.25

Todas as sesións xiraron en torno á competencia social e cidadán,  partindo dos conflitos dos alumnos,  propios de cada idade. Eles  víanse reflectidos e partiparon activamente, sen esquecer un ton de humor.

2014-04-24 11.59.51